De ambtelijk secretaris medezeggenschap

 

De ambtelijk secretaris is een belangrijke schakel bij de ondersteuning, (beleidsmatige) advisering en kennis- en informatie-uitwisseling in de medezeggenschap.

De ambtelijk secretaris ondersteunt  de medezeggenschap niet alleen organisatorisch/secretarieel en beleidsmatig, maar wordt steeds vaker ingezet als adviseur en coach voor de medezeggenschap organisatie breed. 

MZ-ondersteuning is in 2013 door OR-ondersteuning opgericht. Omdat de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris ondernemingsraad in grote lijnen overeenkomen met de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris van andere medezeggenschapsorganen, besloot OR-ondersteuning om haar dienstverlening uit te breiden met MZ-ondersteuning. 

MZ-ondersteuning levert professionele ondersteuning aan ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, cliëntenraden, verpleegkundige adviesraden, maar ook aan klachtencommissies en examencommissies.

Ik zoek een ambtelijk secretaris

Ik ben ambtelijk secretaris

Ondernemingsraad

Verpleegkundige adviesraad

Cliëntenraad

Klachtencommissie

Medezeggenschapsraad

Examencommissie

Opleidingen

voor de ambtelijk secretaris
Ondersteuning bij

instelling / nieuwe ondernemingsraad en verkiezingen

Werkwijze

Intakegesprek

Inventarisatie van de opdracht (taken, aanstelling, uren). 
Vaststellen opdrachtomschrijving, het aantal uren ondersteuning en het werving- en selectietraject.
Intakegesprekken vinden plaats via videobellen.

U

Werving

 Op zoek naar geschikte kandidaten. Bij MZ-ondersteuning zijn bijna 800 ambtelijk secretarissen ingeschreven. Daarnaast zoekt MZ-ondersteuning actief binnen en buiten haar netwerk.

Selectie

Binnen 5 werkdagen worden 2 tot 3 geschikte kandidaten voorgedragen. MZ-ondersteuning draagt alleen kandidaten voor met wie zij persoonlijk kennis heeft gemaakt in een intake gesprek.

w

Gesprekken

U maakt een selectie van de kandidaten met wie u een kennismaking- of sollicitatiegesprek wilt voeren.
MZ-ondersteuning maakt en bevestigt voor u de gesprekken met de kandidaten.

R

Match!

Na een succesvolle ‘match’ maken we met u afspraken over een startdatum.
Hierna zorgen wij voor een soepel verloop van het inkooptraject en stellen we de benodigde overeenkomsten op.

Informatie aanvraag