In deze webinar zetten Karen Maessen en Joost van Mierlo de positie van de ondernemingsraad in internationale organisaties in de schijnwerpers. Mede aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak behandelen zij onder meer de reikwijdte van het advies- en informatierecht van de ondernemingsraad in internationale organisaties. Zo geven zij handvatten mee om de medezeggenschapsrechten optimaal te kunnen benutten.

Joost van Mierlo

Joost van Mierlo

Als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten I Mediators te Tilburg. Zijn specialismen zijn het medezeggenschapsrecht en het ondernemingsrecht. Hij is gepromoveerd op ‘’Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht’’.

Karen Maessen

Karen Maessen

Als advocaat werkzaam bij De Voort Advocaten I Mediators te Tilburg. Haar specialismen betreffen het medezeggenschapsrecht en het arbeidsrecht. Karen Maessen is tevens als auteur verbonden aan het tijdschrift Rechtspraak voor Medezeggenschap.

De Voort Advocaten | Mediators
Professor Cobbenhagenlaan 75
5037 DB Tilburg

Telefoon: 013 466 88 84
Fax: 013 466 88 85
E-mail: k.maessen@devoort.nl of jjanssen@devoort.nl

De slides van de webinar:

Lees ook dit boek:

Van Mierlo maakt inzichtelijk dat twee uiteenlopende rechtsgebieden moeilijk te combineren zijn. Zijn proefschrift is niet alleen juridisch verhelderend, het is ook voor de praktijk zeer waardevol.

Aanbeveling OR en geheimhouding (pub. SER)

Opname van de webinar:

Webinar: Begroting als stuurinstrument

Maandag 7 november 2016 | 10.00-11.00 uur

Beleidsmatige invloed ontstaat voor de ondernemingsraad bij het opstarten van de begrotingscyclus. November en december zijn de maanden waarin de directie begrotingen presenteert en budgetten vaststelt. Deze zijn voor de organisatie leidend om het komend jaar te presteren.
Maar hoe komt de begroting tot stand? Wat kunnen wij als ondernemingsraad met de begroting of het budget? Hoe wordt de organisatie aangestuurd en waar zit de relatie met het gebruik van kengetallen? En waar vinden we de belangrijkste aandachtspunten van de ondernemingsraad in deze stukken terug?

Geef je op voor de webinar 'Begroting als stuurinstrument'