Stel, u bent adviseur, of lid, van een (centrale) ondernemingsraad van een grote onderneming die deel uitmaakt van een internationaal concern. Op een gegeven moment krijgt de ondernemingsraad van zijn bestuurder te horen dat de concernleiding heeft besloten de productie in Nederland te beëindigen. Deze zal worden verplaatst naar Tsjechië, waar het concern ook al een vestiging heeft. De productiekosten in Tsjechië zouden volgens de bestuurder veel lager zijn dan die in Nederland, vandaar. De bestuurder voegt daaraan toe dat het hem erg spijt, maar dat hij weinig aan het besluit van de moeder kan doen. Hem rest weinig anders dan het besluit uit te voeren. Wel wil hij met de ondernemingsraad nog over een sociaal plan overleggen. De moeder heeft daarvoor een klein budget ter beschikking gesteld.

Hoe moet u als ondernemingsraad, of als adviseur, met dit soort besluitvorming omgaan? Moet de ondernemingsraad het hoofd in de schoot leggen, en over een sociaal plan gaan praten? Of mag de ondernemingsraad méér van zijn bestuurder verwachten dan dat hij het besluit van de moeder klakkeloos uitvoert? En op welke informatie zou de ondernemingsraad aanspraak mogen maken?

Bij de Nederlandse onderneming is, op grond van de zogenaamde structuurregeling, een raad van commissarissen ingesteld, die belangrijke besluiten van het bestuur moet goedkeuren. Omdat de concernleiding geen buitenstaanders wil hebben die meekijken, bestaat de raad van commissarissen in zijn geheel uit concernfunctionarissen, óók waar het gaat om de leden die op aanbeveling van de ondernemingsraad zijn benoemd. Had de ondernemingsraad daar genoegen mee moeten nemen?

Dit soort vragen komt aan de orde tijdens de gratis webinar op 3 oktober 2016 om 10.00 uur.

Mr. Joost van Mierlo

Mr. Joost van Mierlo

Als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten I Mediators te Tilburg. Zijn specialismen zijn het medezeggenschapsrecht en het ondernemingsrecht. Hij is gepromoveerd op ‘’Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht’’.

logo[6]De Voort Advocaten | Mediators
Professor Cobbenhagenlaan 75
5037 DB Tilburg
Telefoon: 013 466 88 84
www.devoort.nl

 

 

Webinar: "Ondernemingsraad in internationale organisaties"