Geschillenbeslechting: ren niet naar de rechter!

Geschillenbeslechting: ren niet naar de rechter!

Elke goede ondernemingsraad heeft af en toe een verschil van mening met de bestuurder. Over grote en kleine zaken. Veel verschillen van mening worden in overleg overbrugd of een der partijen laat de geopperde bezwaren vallen. Soms leidt het verschil echter tot een...

Blogs

Meld je aan voor onze nieuwsbrief