Op vrijdag 10 maart 2017 vindt onze jaarlijkse klantendag plaats. Een dag speciaal voor onze klanten OR-leden, MR-leden en ambtelijk secretarissen. Een proeverij van workshops en presentaties die gegeven worden op de campus van Wageningen University & Research. We hebben hier deskundige trainers en adviseurs voor ingeschakeld. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om te netwerken en van gedachten te wisselen met collega OR- of MR-leden of ambtelijk secretarissen

Openingsspreker

Ulrike Wild

Programme Director Online & Open Education at Wageningen University

Ulrike gaat ons vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van leren.
Hoe is de situatie nu, welke ontwikkelingen zijn er rondom studie en opleidingen door impact van digitalisering, wat betekent dat voor de toekomstige professional en werkgever? Wat kan en wat moet beter en wat voor rol heeft de OR hierin.

Workshops

Slim denken als Team

Met antwoorden beïnvloed je gedrag, met de juiste vragen beïnvloed je de manier van denken! Wil jij weten wat de juiste vragen zijn die je aan je team kunt stellen om het slim te laten denken? Bekijk hoe team assessments je op het spoor zetten van wezenlijke duurzame gedragsverandering! Helemaal zelf inzetten! Geen training nodig alleen de juiste tools.
Deelnemers aan de workshop maken kans op een OR-Team assessment op kosten van Urbanus & Mickers.

Spreker: Tom Mickers  – Urbanus & Mickers

Prioritijd aan kwalitijd

Prioriteiten en planning. Hoe is het mogelijk om je te houden aan de planning die je maakte aan het begin van de dag. En hoe gebruik ik mijn mailprogramma daar zo optimaal mogelijk bij. Door de discussie die ontstaat ga je weg met inspiratie om het toe te passen.

Cathy Hoekstra – Kate Organizing

OR Actualiteitenquiz

Aan de hand van quizvragen nemen we OR-leden en ambtelijk secretarissen mee in de juridische actualiteiten in de medezeggenschap.
Vragen stellen levert bonuspunten op!

Jolande Janssen & Steven Jellinghaus – De Voort Advocaten

Wijzigingen Arbowet

De Arbowet wordt per 1 juli 2017 gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor de positie en taken van de bedrijfsarts, de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad. Door deze wijzigingen wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad namelijk uitgebreid. Door het volgen van deze workshop ben je weer helemaal up-to-date.

Jolande Janssen & Steven Jellinghaus – De Voort Advocaten

SharePoint voor medezeggenschap: efficiënt archiveren en kennis delen

In 30 minuten vertel ik jou wat SharePoint kan doen om archiveren en kennisdelen een stuk efficiënter te maken.
SharePoint is een applicatie die het opslaan van informatie, het terugvinden van informatie, het delen van nieuws en het voeren van discussies een heel stuk makkelijker maakt. Je bespaart hiermee veel werktijd en een overvolle email inbox.

Miriam ter Weeme – De OR BV

Snel en slim lezen van OR-stukken

Een OR werkt efficiënter als het lezen van OR-stukken slim wordt verdeeld over de verschillende OR-leden . . . en door de toepassing van de juiste techniek en door training kan de leessnelheid worden verhoogd, zonder begripsverlies. In deze workshop lichten we een tipje van de sluier op.

John Cliteur – Purple Monkey

Communicatie
nieuwe stijl

Je voelt je onbegrepen, niet gezien. Er wordt niet naar je geluisterd. Je wordt niet gehoord!. In elke vorm van overleg heb je de mogelijkheid om op dit soort conflicten te stuiten. Deze ervaringen dreigen vaak de communicatie moeilijk te maken, omdat visies en opvattingen uiteenlopen. Hoe kun je, ondanks conflicterende visie en/of opvatting verbonden blijven?

Margo Hendriks – Margo Hendriks Training & Coaching

Zelfstandigheid en zelfsturende teams

Tijdens de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:
het concept van zelfsturing, de voor- en nadelen, wanneer werkt het en wanneer niet, inrichten en vormgeven van zelfsturende teams, trainen en coachen van zelfsturende teams m.b.v. Deep Democracy, de zelfstandigheidsladder, autonomie en zelfstandigheid op individueel niveau, misverstanden over zelfstandigheid en de werkzame bestanddelen van zelfstandigheid?

Gunie du Chatinier, Sandra Bouckaert en Patricia van Dienst

Team Coaching

Teams zijn net mensen, als je ze op de juiste manier prikkels kunnen meer bereiken dan dat ze zelf voor mogelijk houden. In deze workshop leer een een handige techniek om tot duurzame besluiten te komen waar het team zich verantwoordelijk voor voelt.

Spreker: Tom Mickers  – Urbanus & Mickers

Communiceren met houding en positie

Volgens mij ontwijk jij mij, heb ik iets van je aan? Je zou kunnen zeggen allemaal beeldvorming en aannames. Die bewust of onbewust je houding bepalen. Beeldvorming leidt eenvoudig tot vooroordelen. Een valkuil bij communicatie. Wat lees je nu uit die houdingen en hoe geef je dat terug?

Margo Hendriks – Margo Hendriks Training & Coaching

Efficiënt en effectief vergaderen

Vergaderen….wat is dat nou eigenlijk? In een kringetje rondom om een tafel zitten en stukken bespreken en alles wat ‘verder ter tafel komt’? Ken je dat energie lek? Gelukkig kan het anders. Vergaderingen waar je niet doodmoe vandaan komt, maar vergaderingen die je energie geven! Makkelijk en snel te leren.

Anne Marie Ververs – Ververs & Ko.

Jouw link-profiel
(na het succes van vorig jaar)

LINK zorgt ervoor dat je jezelf en anderen beter gaat begrijpen. Het maakt kwaliteiten inzichtelijk en inzetbaar waardoor jouw effectiviteit stijgt. LINK maakt communicatie toegankelijk, doordat je beter begrijpt hoe je overkomt, de ander beter gaat begrijpen en hierop kunt inspelen. Leer wat jouw kwaliteiten zijn en jouw valkuilen. Vijf deelnemers maken kans op een LINK assessment op onze kosten!

Sprekers:
Margo Hendriks – Margo Hendriks Training & Coaching
Tom Mickers  – Urbanus & Mckers

Spreken in het openbaar met geheugentechnieken

Het is niet zo moeilijk om iets voor te lezen vanaf papier of een scherm, maar het komt overtuigender over als je uit het hoofd spreekt. In deze workshop kijken we naar de werking van het geheugen en hoe geheugentechnieken je kunnen helpen bij het spreken in het openbaar.

John Cliteur – Purple Monkey

Met analysemodellen komen tot inspirerende initiatiefvoorstellen

Een probleem binnen de organisatie is vaak de aanleiding voor de OR om tot een initiatiefvoorstel te komen. In de workshop leren we problemen op een brede manier te analyseren om zo tot een gedegen en voor de bestuurder inspirerend initiatiefvoorstel van de OR te komen.

Corry Oosterhoorn – Oosterhoorn Medezeggenschap

Stop het slapend pensioen afbouwen

Doemscenario’s zijn er genoeg, kansen ook. De OR speelt hierin een cruciale rol. Anders bouw je slapend pensioen af.
Om die verantwoording te kunnen nemen moet je ook een leven lang leren, over pensioen. Hoe je dat op een leuke en efficiënte manier kunt doen hoor je tijdens de workshop.

Wim Hoogendoorn – Edmond Halley Pensioenadvies

Nieuwsbrief nieuwe stijl; doe het echt eens anders!

Schud jezelf eens wakker en laat je verrassen door de mogelijkheden van digitale tools. Maak eens eens vlog van een vergadering of maak een filmpje die het verhaal van de or vertelt. Laat in beelden zien welke sfeer er is en hoe er b.v. samengewerkt wordt binnen een commissie. Dat bereik je niet alleen met notulen of een nieuwsbrief.  Sterker nog, filmpjes en foto’s spreekt mensen steeds meer aan. En zeg nou zelf, jij klikt toch ook graag een filmpje aan? In deze workshop laat ik je aansprekende voorbeelden zien, valkuilen, bloopers en nemen we kort de belangrijkste privacy-regels door. Ik daag je vooral uit het eens anders te gaan doen!

Saskia Reijnen – Pinq

Organisch organiseren, scrum teams …. en waar doet de OR mee?

Organisaties geven veranderingen steeds vaker op een organische manier vorm. Uitgaande van gemeenschappelijke beelden of ambities en met betrokkenheid van medewerkers. Een uitdaging voor de OR om op de juiste momenten je invloed uit te oefenen. In deze workshop een aantal handvatten.

Corry Oosterhoorn – Oosterhoorn Medezeggenschap

Medezeggenschap op topniveau

Ondernemingsraden spreken met het hoogste niveau van de organisatie. Hoe word je van gesprekspartner van RvB en RvC tot sparringpartner van RvB en RvC in het drieradenmodel? Dat vereist de verbreding van de oriëntatie van de OR naar de onderwerpen van de boardroom, een heldere en uitdagende toekomstvisie en vaardigheden om de strategische onderwerpen op boardniveau bespreekbaar te maken. De WissemaGroup legt uit op welke wijze aan deze kennis en vaardigheden gewerkt wordt in het Executive Programma Moderne Medezeggenschap van Nyenrode. Een concreet verhaal met praktische tips.

Winfried Bouts – Wissema Group

Individuele sessies

Juridische vraag

Een 15 minuten gesprek met een advocaat van De Voort Advocaten | Mediators voor al jouw WOR-vragen of arbeidsrechtelijke vraagstukken. Reserveer een sessie!

Reglement Scan

Is het OR- of MR-regelement up-to-date? Laat een een advocaat van De Voort Advocaten | Mediators hier naar kijken. Stuur het reglement met jouw vragen en je krijgt advies en suggesties in een één-op-één gesprek.

Pensioenreglement scan

Neem het pensioenreglement mee en Wim Hoogendoorn van Edmond Halley Pensioenadvies beoordeelt dit ter plekke. Je krijgt ook concrete aanbevelingen waar de OR direct mee aan de slag kan. (Voor OR’en van organisaties met een eigen pensioenregeling en dus niet aangesloten bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds).

Coachingsgesprek

Heb je zelf een vraagstuk over jouw rol en/of ontwikkeling binnen de raad die je graag aan een coach wilt voorleggen? Dit kan in een één-op-één coachingsgesprek.

Best Practices

Diny van den Berg

Voorzitter ondernemingsraad Siza

De OR van Siza zet zich in voor decentralisatie van de medezeggenschap dus deze zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in het primaire proces. ‘Mensen die invloed hebben op wat er gebeurt in hun omgeving doen hun werk met meer plezier en motivatie.’, aldus Diny. Zij komt ons vertellen hoe de OR van Siza dit gerealiseerd heeft en wat dit betekent voor de rol en competenties van de OR-leden.

Wat is er nog meer?

(Team)foto

Laat een professionele foto van jezelf maken door onze fotograaf. Of misschien is het hele OR-team aanwezig en kunnen jullie samen op de foto.

Laat jouw Zon stralen!

De sterrenhemel geeft een kader van de wisselwerking tussen jou en anderen. Hierdoor kun je beter accepteren dat die zo verschillend verloopt. In de workshop zoek je contact met de Zon in jouw horoscoop. Spelenderwijs maak je kennis met de beginselen van de astrologie. Neem voor details je geboortetijd mee!

Betsie Vermeulen – Bureau Boom

Duurzame inzetbaarheid door Mindfulness

De mindfulness training is een wetenschappelijk bewezen aanpak om effectiever met stress en druk te leren omgaan. Je krijgt meer inzicht in het effect die gedachten hebben op je emoties en je handelen. Dit veranderende perspectief creëert meer rust en ruimte; je leert anders omgaan met je energie waardoor je minder vatbaar bent voor stress. Met mindfulness krijg je meer grip op je werk!

Marc Lenten – Insight Mindfulness

Tijd en Locatie

Inloop is om 9.00 uur en het programma start om 9.30 uur. We sluiten rond 16.30 uur af met een borrel.

De klantendag vindt plaats op de campus van Wageningen University & Research; Impulse, gebouwnummer 115

In het Futurum, gebouw 115 op de Campus, bevindt zich het ontmoetingscentrum van Wageningen UR: Impulse. Tal van groepen treffen elkaar hier zoals onderzoekers, docenten, studenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en semi-overheid.

Adres Stippeneng 2
Gebouw 115
6708 WE Wageningen

Plan hier jouw route.

Inschrijfformulier