Inloop en opening

Net als vorig jaar werd de klantendag gehouden in het Impluse gebouw op de campus van Wageningen University & Research.

Dit keer hadden we als openingsspreker uitgenodigd Roel During. Roel is onderzoeker bij Alterra Wageningen University & Research en heeft ruim 15 jaar ervaring met onderzoek naar medewerkersparticipatie. Hij vertelde ons over de ontwikkeling van medewerkersparticipatie, over de participatieladder en nog meer.

De presentaties

Nieuwe MZ-structuren

Steven Jellinghaus en Karen Maessen (De Voort Advocaten) over nieuwe medezeggenschapsstructuren gericht op medewerkersparticipatie en de praktische en juridische haken en ogen die hiermee gepaard gaan.

Pensioenen

Wim Hoogendoorn (Edmond Hally Pensioenadviseurs) over het rookgordijn dat ‘pensioen’ heet en hoe je een superscherpe blik ontwikkelt waarmee je genadeloos door het pensioenrookgordijn prikt. 

Moeilijke gesprekken

Margo Hendriks en Martin Pragt over de basiselementen van motiverende gespreksvoering, hoe je inzicht krijgt in de gesprekstechnieken en de onderliggende theorie en de theorie in de praktijk brengt (aan de slag met een acteur!)

Arbo

Jacqueline Wit over de rol van de ondernemingsraad op het gebied van Arbo en welke concrete stappen de ondernemingsraad kan nemen om hier snel en efficiënt mee om te gaan.

Voorzitten vergadering

Corry Oosterhoorn (Oosterhoorn Medezeggenschap) vertelt hoe voorzitters ervoor zorgen dat de vergadering niet uitloopt, dat alle deelnemers maximaal tot hun recht komen en voorkomen dat discussies uitmonden in nare ruzies.

Sociale media

Corry Oosterhoorn (Oosterhoorn Medezeggenschap) over hoe je sociale media inzet in de communicatie met de achterban. Welke middelen kunnen er ingezet worden, wat zijn de do’s and dont’s en tips & tricks.

Inzet achterban

Corry Oosterhoorn (Oosterhoorn Medezeggenschap) gaat in deze workshop dieper in op het betrekken van de achterban bij het OR-werk. Hoe kan de ondernemingsraad de participatie van de achterban optimaal inzetten bij adviestrajecten.

Transitievergoeding & Sociaal plan

Hoe zit het nou? Wat wordt in een sociaal plan geregeld? Wat wordt in de wet geregeld en wat kan aanvullende worden afgesproken in een Sociaal plan? Een snelle workshop van Steven Jellinghaus en Karen Maessen (De Voort Advocaten) met alle ‘ins and outs’.

Deep democracy

Deep democracy is een methode om gesprekken en besluitvorming in teams te verbeteren. Sandra Bouckaert (Bouckaert Teamcoaching) vertelt hoe deze methode werkt, wanneer je deze inzet en hoe deze toegepast kan worden in de medezeggenschap?

.

Lunchsprekers

Als lunchsprekers hadden we COR-leden Jeanne Klarenbeek en Henny Bos van Beweing 3.0 uitgenodigd.
Zij vertelden ons hoe de Centrale Ondernemingsraad van Beweging 3.0 de medewerkers betrekt bij zijn de adviestrajecten.

 

Persoonlijke Assessment

Deelnemers die zich hiervoor hebben opgegeven kregen van te voren een test toegestuurd. In kleine groepjes kregen deelnemers toelichting op de persoonlijke assessment en wat de resultaten betekenen.

Verkiezingen Lean & Mean

Wat moet en wat mag? Steven Jellinghaus en Karen Maessen (De Voort Advocaten) doorliepen de meest gestelde vragen en de meest voorkomende misverstanden rondom verkiezingen.

Aan de slag met stakeholders

Tom Mickers (Urbanus & Mickers) vertelde over het stakeholdersmodel: de beweging van medezeggenschap naar medewerkersparticipatie naar stakeholdersparticipatie. Hoe bereik je alle belanghebbenden van de ondernemingsraad?

.

Maandag 4 april 2016 | 10.00-11.00 uur

Het adviesrecht. Een belangrijk recht van de ondernemingsraad. Maar hoe doorloopt de ondernemingsraad een adviestraject op de juiste manier? In deze webinar zetten Jolande Janssen en Karen Maessen uiteen hoe het adviestraject eruit hoort te zien. Vanaf de adviesaanvraag, of zelfs eerder, tot aan het beroepsrecht van de ondernemingsraad bij een afwijkend besluit van de ondernemer. Zij geven do’s and don’ts en bespreken veelvoorkomende valkuilen.

Er was nog meer …

Ook hadden deelnemers de gelegenheid om een 1-op-1 gesprek te boeken met een advocaat of een coach. Waren er diverse demonstraties, gelegenheid om te netwerken en samen te brainstormen en natuurlijk afsluitend een gezellig borrel.

Tot slot …

8 + 2 =