Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht uitgebreid voor wat betreft de pensioenvoorziening. Een ondernemingsraad doet er goed aan te checken wat dat betekent in zijn specifieke geval. Want … het geldt niet bij een bedrijfstakpensioen of als de CAO de uitbreiding tegenspreekt.

Leidraad is: als de bestuurder geen besluit kan nemen over de pensioenregeling, heeft de ondernemingsraad geen instemmingsrecht.